Hvad Er Hertz I Lyd?

Pixabay -

Inden for lydens verden findes der en masse begreber, der for de fleste ikke betyder særlig meget mere, end lyden af ordet. En af disse ord er det begreb, der hedder hertz. Langt de fleste har hørt begrebet før, men langt fra alle er med på, hvad det egentlig betyder og dækker over.

Hvad er hertz i lyd? Hertz i lyd er en måleenhed for frekvenser, der viser, hvor mange gange en lydbølge svinger pr. Sekund. Hvis en lyd har færre svingninger pr. Sekund, så vil den opfattede lyd være dybere, og omvendt. Et menneske kan maksimalt opfatte cirka 20 svingninger pr. Sekund til 20.000 svingninger pr. Sekund. Hertz har, modsat hvad mange tror, ikke noget med lydens styrke og kraft at gøre.

Hertz er altså et udtryk for, hvor dyb eller høj en tone opfattes. For eksempel vil lyden fra en bass ofte have et lille antal hertz, da den lyder dyb, imens et klaverspil kan have mange hertz, da det er en høj tone.

Hvis man vil måle, hvor kraftig en lyd er, så skal man i stedet kigge på den måleenhed, der hedder decibel. Decibel giver en idikation af, hvor kraftigt man opfytter lyden. Altså, jo mere du skruer op for anlægget, jo flere decibel spiller højtaleren med. Det samme gør sig gældende, når du skruer ned.